PROGRAM SÚŤAŽE

53. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PLACHTENĺ V KLUBOVEJ A KOMBINOVANEJ TRIEDEUzatvorenie prihlášok: 10. augusta 2010
Tréning: 7. augusta 2010 - 10. augusta 2010
Porada súťažiacich: 10. augusta 2010 (utorok o 20:00 hodine)
Prvý briefing: 11. augusta 2010 (streda o 10:00 hodine)
Súťažné obdobie: 11. augusta 2010 - 21. augusta 2010
Vyhlásenie výsledkov: 21. augusta 2010 o 20:00 hodine (sobota)